Kök Hücre Tedavisi

kok-hucre-tedavisi

Kök Hücre Nedir?

 • Vücudun herhangi bir bölgesinde hasarlı dokuyu tamir etme kapasitesi olan,
 • Uygun büyüme ortamına yerleştiğinde çoğalma yeteneği olan,
 • İşlevsel olarak farklılaşmamış,
 • Çeşitli vücut hücrelerine farklılaşabilen hücrelerdir.

 Kök Hücre Çeşitleri

Hücresel düzeyde tedavi amacıyla günümüzde 4 ana hücre grubu tanımlanmıştır.

 1. Taze Kemik İliği Hücreleri
 2. Çoğaltılmış- Yoğunlaştırılmış Mezankimal Kök Hücreler
 3. Differansiye Edilmiş Hücreler
 4. Genetik olarak Modifiye Edilmiş Hücreler.

Bahsi geçen hücreler içerisinde, elde edilmelerinin kolay olması, sınırsız kaynak ve yüksek çoğalma kapasitesi gibi avantajları nedeniyle Mezankimal Kök Hücreler doku hasarının tedavisinde öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Kök Hücre Kaynakları

Mezankimal kök hücre kaynakları kendi vücudumuzdadır. Kemik iliği, yağ dokusu, sinoviyal doku, periost, kas dokusu, kordon kanı, amniyon zarı, plasenta gibi oldukça geniş ve farklı doku tiplerinde yerleşmiş olup bu bölgelerden elde edilebilirler. Bu kaynaklar içerisinde günümüzde en sık tercih edilen dokular: yağ dokusu ve kemik iliğidir.

Kök Hücre Etki Mekanizması

Hasarlı dokuya ulaşan kök hücre; hasarlanmış dokunun tamiri için gerekli kimyasal sinyal ve büyüme faktörlerini salgılar, bağışıklık sistemini yönetir, yeni damar oluşumları sağlar, aşırı doku reaksiyonu olmasını engeller ve dokuyu oluşturan hücre tipine yönelik değişim göstererek hasarlı hücrenin yerini alır.

Ortopedide Kök Hücre Tedavisi Uygulama Alanları: Geniş bir hastalık grubunda mezankimal kök hücre tedavisi tek başına veya birtakım cerrahi girişimlerle beraber uygulanır.

 • Osteoartrit : Diz, omuz, ayakbileği, dirsek, elbileğinde daha sık olmak üzere vücutta tüm sinoviyal eklemlerde görülebilen, kıkırdak kaybıile karekterize, dejeneratif, ve enflamatuar komponentleri  olan ilerleyici bir  hastalık.
 • Kırık sonrası kaynamamageç kaynamabüyük kemik kayıpları
 • Kemik kistleri
 • Osteonekroz: kemiğe giden kan akımının azalması sonucu kemiği oluşturan hücrelerin ölmesi, eklem dejenerasyonu ve kırık ile sonuçlanabilen bir hastalık
 • Geniş kıkırdak yaralanmaları
 • Menisküstendon-bağ yaralanmalarıKas yaralanmaları

Yağ Dokusundan Kök Hücre Elde Edilmesi

 • Yağ dokusu, sağlıklı ve yetişkin bir bireyde toplam yağ dokunun % 50 ‘si cilt altında bulunduğu için karın bölgesi bu amaçla kullanılan uygun bir verici sahadır.
 • Karın bölgesinden Lipoaspirasyon adı verilen güvenilir ve etkili bir yöntem ile  60-90 cc yağ doku alınır.
 • Alınan Yağ dokusundan, ameliyathane şartlarında özel cihazlar kullanılarak yaklaşık 40 dakika süren işlem neticesinde kök hücreden zengin hücre topluluğu elde edilir.

Uygulanma Yöntemi ve Etkisi:

 • Elde edilen Mezenkimal Kök Hücreden zengin hücre topluluğu hasarlı dokuya doğrudan enjeksiyon yoluyla veya bir taşıyıcıya ekildikten sonra hasarlı bölgeye uygulanır
 • Tedavinin ortalama 5-6. gününde yangı-iltihabi reaksiyonu önleyici (antienflammatuar) etki ile ağrıda tedrici olarak azalma başlar.  Hasarın derecesi ve doku tipine göre değişkenlik göstermekle beraber dokuda 1. ayda yenilenme ve tamir süreci başlar.

               Kök hücre tedavisinde yan etki olur mu?

Kök hücrenin elde edilmesi sırasında enjekte edilen bölgede belirgin bir ağrı olmaz.  Hastaların normal aktivitelerini sürdürme konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Lipoaspirasyon yapılan karın bölgesi ise birkaç günde iyileşir.

Yağ dokusu kaynaklı kök hücre tedavisi, elde edilmesi ve uygulaması kolay, güvenilir, seçilmiş vakalarda ve uygun ortopedik hastalıklarda başarılı sonuçlar veren, dünyada kullanımı her geçen gün artan etkili bir tedavi yöntemidir.