Dizde Kireçlenme Nedir?

Bulgular, Tanı ve Tedavisi

Dejeneratif Eklem Hastalığı

 • Bütün eklem hastalıkları içinde en yaygın görülen ve fiziksel bozukluğun en sık sebeplerinden biridir.
 • Her iki cinsiyeti etkilemekle beraber kadınlarda daha sık görülür
 • Sinoviyal eklemlerde kıkırdağı ve altta yatan kemiği etkileyen bir hastalıktır.
 • Yük taşıma kapasitesiolmayan yeni kemik oluşumu (osteofit) ile karakterizedir.
 • Kronik, ilerleyici bir hastalıktır.
 • 65 yaş üstü bireylerin %30’unda belirti verir.

Risk Faktörleri

 • İleri yaş,
 • Kadın Cinsiyeti,
 • Obezite
 • Travma
 • Dizilim Bozukluğu
 • Metabolik, enflamatuar hastalıklar
 • Konnektif doku hastalıkları – Sendromlar

Eklem Kıkırdağının Yapısı

 • Toplam kıkırdak hacminin % 2-3 kadarını kıkırdak hücreleri (kondrositler) oluştururken, %65-80 oranında su bulunur.
 • Kıkırdak, kan-lenf damarları ve sinir dokusu içermez.
 • Kondrositler, eklem kıkırdağındaki tek hücre tipidir ve kıkırdak yapım ile yıkımı arasındaki dengeden sorumludurlar.

Kıkırdağın Yapısında Bulunan Makromoleküller Başlıca

 • Kollajenler (içeriğini %95 oranında tip II kollajen oluşturur.
 • Proteoglikanlar
 • Nonkollajen Matriks Proteinleri

Eklem Kıkırdağının Önemli Fonksiyonları Vardır.

 • Sürtünme oranını azaltır.
 • Ekleme binen yükü dağıtır ve geniş bir alana yayarak üzerini kapladığı kemiği korur.
 • Eklem stabilitesi sağlar.

Osteoartrit (OA) Sınıflaması

Tutulan Ekleme Göre Sınıflandırma

Tutulan Eklem Sayısına Göre

 • Monoartiküler (tek eklem tutulumu)
 • Oligoartiküler (2-5 eklem tutulumu)
 • Poliartiküler (5’den fazla eklem tutulumu)

 Tutulan Eklem Lokalizasyonuna Göre

 • Kalça OA
 • Diz OA
 • El OA
 • Omurga OA

 Semptom ve Bulgular

 • Ağrı
 • Eklemde Fonksiyon Kaybı
 • Eklem Tutukluğu
 • Eklemde Şişlik ve Şekil Bozukluğu
 • Eklem Haraket Kısıtlığı
 • Krepitasyon
 • Kas Atrofisi

Bulgular

 • Dokunmak ile hassasiyet
 • Pasif hareketle ağrı
 • Krepitasyon (Eklem hareketleri sırasında ses gelmesi)
 • Eklemde genişleme
 • Hareket Kısıtlılığı
 • Şekil bozukluğu ve zamanla eklemde çıkık meydana gelmesi

 Tanı

 • Öykü
 • Fizik Muayene
 • Labarotuar Testleri
 • Görüntüleme Yöntemleri

Görüntüleme Yöntemleri

Röntgen: Düz Grafiler çok hassas olmamasına karşın daha kolay elde edilmesi ve nispeten ucuz olması O.A tanısındaki en faydalı görüntüleme yöntemi olmasını sağlamıştır.

Ultrasonografi: Ucuz, kullanımı kolay ve radyasyon kaynaklı yan etkilerinin olmaması avantajıdır.

Osteoartrinin tanımlanmasındaözellikle kalça gibi zor ulaşılabilir alanlarda eklem sıvısında artış ve eklem sıvısını üreten dokuda (sinoviyum) kalınlaşma – artışı tespit eder.

MR ve Bilgisayarlı Tomografi: Ayrıntılı bir inceleme olup, kıkırdak hasarının evresini, subkondral ödem, kist, osteonekrozun görüntülenmesinde kullanılır.

Radyolojik Bulgular

Osteofit (yeni kemik oluşumu) : Sıklıkla sağlıksız kıkırdak komşuluğunda, strese maruz kalan bölgelerde görülen yeni kemik oluşumlarıdır.

Eklem Aralığında Daralma : Sıklıkla yük taşıyan eklemlerde ortaya çıkar.

Kemikte Remodelizasyon: Hasarlı bölgede kıkırdağın yük absorbe özelliğinin bozulmasına bağlı artan yükle kemiğin yanıtıdır.

Kemik Kistleri : Gerçek kistler değildir. Birkaç mm’den birkaç cm’e kadar değişen büyüklükte kenarları skleotik, oval ve yuvarlak şekildedirler.

Eklemde Serbest Cisim (Eklem Faresi) : Eklem faresi, kemik ve üzerindeki kıkırdak parçanın eklem yüzeyinden ayrılarak eklem boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelir ve lokal enflamatuar reaksiyona, mekanik bulgulara (dizde takılma , atlama ) yol açar.

Şekil Bozukluğu ve Eklemde Kısmi Çıkık:

 • Osteoartritin ileri dönemlerinde görülür.
 • Özellikle yük taşıyan eklem başta olmak üzere osteoartritik eklemlerde açısal deformiteler gelişir.
 • En sık içer doğru eğilmeler gözükür.

Tedavi

 • Neden olan faktörleri ortadan kaldırmak
 • Semptomları giderip hastayı rahatlatmak
 • Hastayı fonksiyonel kılmak
 • Bölgeyi travma ve aşırı yüklenmelerden korumak
 • Ağırlık taşıyan diğer eklemleri koruma
 • Hastalıklı eklemi ve gerekirse üst ve alt eklemlerin cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler ile tedavi edilmesi

Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri:

 • Soğuk uygulama
 • Antienflammatuar ilaç kullanımı
 • Antidepresan ilaçlar
 • Antienflammatuar sitokinler
 • MMP inhibitörleri
 • Güçlendirme ve eklem hareket açıklığı egzersizleri
 • Eklemin stabilize edilmesi ( splint, collar, korse, ortezler, istirahat ateli, alçı, dizlik, dirseklik, ayakbilekliği..)
 • Topuk Kaması

Eklem İçi Uygulanan Tedaviler:

 • Kök Hücre Uygulamaları
 • Viskosuplemantasyon (hyaluronic asid, peptid enjeksiyonları)
 • Kortikosteroid
 • Trambositten zengin plazma (PRP)

Cerrahi Tedavi:

 • Artroskopik (Kapalı Cerrahi)
 • Kısmi Diz Protezi
 • Total Diz Protezi
 • Resurfacing ( Yüzel Yenilenmesi)
 • Dizilimin yeniden düzenleyen kemik ameliyatları