Doktor Erdem Aktaş - Hakkımda Fotoğrafı
Özgeçmişim
Doç.Dr.Erdem AKTAŞ

1973 İzmir/ Bornova doğumluyum. Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimimi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi A.D ‘da tamamladım. Hospital For Joint Surgery, New York-ABD’de eklem cerrahisi üzerine, 1 yıl süreyle de Wisconsin – Madison Üniversitesi Ortopedi Ana Bilim Dalında, eklem kıkırdağı, tendon ve bağ yaralanmalarında kök hücre tedavisi üzerine fellow olarak klinik ve laboratuar çalışmalarım oldu. Tendon ve bağ yaralanmalarında kullanılan inovatif bir kök hücre uygulama yönteminin patenti dahil, ilgi alanlarımı içeren pek çok uluslararası yayın, konuşma ve ilgili üniversiteler ile güncel araştırma ve işbirliğim mevcut. Halen kendi kliniğimde ağırlıklı olarak uzmanlığım olan kapalı-açık diz-omuz-ayak bileği eklem cerrahisi, spor yaralanmaları ve tedavisi, kök hücre, PRP ve rejeneratif tedavi yöntemlerini, eğitim ve tecrübelerim doğrultusunda uygulamaya devam etmekteyim.

MESLEKİ DENEYİM VE ESERLER LİSTESİ.

MESLEKİ DENEYİMİ

 1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 3. Hospital for Joint Surgery, Department of Arthroplasty, New York, USA ( Observer)
 4. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi Kliniği ( Uzm Dr- Başasistan )
 5. University of Wisconsin, Dept of Orthopedics and Rehabilitation, Madison, WI, USA ( 2013-2014 Research Fellow)
 6. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği ( Doçent Doktor)
 7. TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D (Öğretim Görevlisi- Doçent Doktor).

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 1. Eklem Hastalıkları ve Artroskopik tedavisi
 2. Eklem Replasman -Protez cerrahisi
 3. Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Uygulamaları
 4. Spor Yaralanmaları ve Cerrahisi
 5. Ayak-ayakbileği hastalıkları ve cerrahisi

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR

Uluslar arası Dernekler:

1.American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)       

2.Fragility Fracture Network (FFN)

3.European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME)    

Ulusal Dernekler:

 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)       
 2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) 

 Projelerde Yaptığı Görevler

 1. Arastırmacı: Aktaş E, Şener E, Göçün PU.  Deneysel Diz Osteoartrit Modelinde Simvastatinin Matriksmetalloproteinaz Inhibisyonu Üzerinden Kondroprotektif Etkisinin araştırılması. GÜTF Proje No: 01-2008/18.
 2. Arastırmacı: Aktaş E, Vanderby R. Rat Aşil Tendon Defektinde Dejeneratif İyileşme amaçlı İmmün Sistemin Biyobozunur Matrikse Ekilmiş Aktif Mezenkimal Kök Hücreler ile Modulasyonu (TÜBİTAK, B.14.2.TBT.0.06.01-219-84 karar sayılı 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu)

Bilimsel Ödüller

 1. TÜBİTAK 2012 yılı 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında B.14.2.TBT.0.06.01-219-84 sayılı proje desteği ödülü
 1. Aktaş E, Chamberlain C, Leiferman E, Vanderby R. Rat Supraspinatus Tendon Hasar Modelinde Platelet Poor ve Platelete Rich Plazmanın Rejeneratif Tendon İyileşmesine Etkisi. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, SS09, Sayfa: 33, Istanbul, 17– 20 Nisan 2014. En iyi sözlü bildiri, Birincilik ödülü 
 1. Şenköylü A, Özalay M, Aktaş E, Çetinkaya M, İlhan M. Low Pedicle Screw Density Gives Similar Results with High Pedicle Screw Density in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. 11. Uluslarası Türk Omurga Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 72, Izmir, 29 Nisan- 3 Mayıs 2015. En iyi poster, Birincilik ödülü 

ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 • Aktas E, Sener E, Gocun PU. Mechanically induced experimental knee osteoarthritis benefits from anti-inflammatory and immunomodulatory properties of simvastatin via inhibition of matrix metalloproteinase-3. J Orthop Traumatol. 2011;12:145-51
 • Aktas E, Sener E, Zengin O, Gocun PU, Deveci MA. Serum TNF-alpha levels: potential use to indicate osteoarthritis progression in a mechanically induced model. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2012; 22: 119-122
 • Aktas E, Kaya AV, Deveci MA, Ozler K, Akdeniz H, Yildirim H. Polysaccharide hemostatic system reduces blood loss in high-body-mass-index patients undergoing simultaneous bilateral total knee arthroplasty. J Orthop Sci. 2012; 17:432-436
 • Arıkan M, Aktaş E, Toğral G, Yıldırım A, Kandemir O. Chondroblastoma of the Medial Cuneiform Bone in a 32 Year Old Women. American Journal of Case Reports 2014; 15: 317-321
 • Arıkan M, Toğral G, Hastürk EA, Aktaş E, Güngör Ş. Management and retrospective analysis of primary and metastatic sacral tumors and infections: evaluation with 73 cases. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2014; 25: 126-132.
 • Aktaş E, Atay Ç, Deveci MA, Arıkan M, Toğral G, Yıldırım A. Impact of oxydative stess on early postoperative knee functions and muscle injury biochemical markers: can we create an IPC effect in sequential ischaemic surgical procedures. Acta Orthop Traumatol Turc 2015; 49: 387-93
 • Memişoğlu S, Yılmaz B, Aktas E, Komur B. Isolated scapula fracture: ice hockey player without trauma. Annals of Medicine and Surgery 2015;4:235-37
 • Yılmaz B, Komur B, Aktas E, Sonnur F, Copuroglu C, Ozcan M, Ciftdemir C, Copuroglu E. Impact of Alprazolam on Comoprbid Pain and Knee Functions in Total Knee Arthroplasty Patients Diagnosed with Anxiety and Depression. The Open Orthopaedics Journal; 2015;4:466-71
 • Senkoylu A, Aktas E, Songur M, Aktas E. Pulmonary Cement Embolism in a Multiple Myeloma Patient Following Vertebroplasty: A Case Report. EC Orthopaedics 2015; 2: 65-69
 • Toğral G, Arıkan M, Aktaş E, Öztürk R, Güven O, Eksioğlu F Surgical management of bone metastases from urological malignancies: an analysis of 70 cases. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(6):634-40
 • Saether EE, Chamberlain CS,Aktas E, Leiferman EM, Brickson SL, Vanderby R. Primed Mesenchymal Stem Cells Alter and Improve Rat Medial Collateral Ligament Healing. Stem Cell Rev. 2016;12(1):42-53.
 • Yılmaz B, Özdemir G, Aktas E, Kömür B, Alfidan S, Memişoğlu S, Duymuş TM. Brucella Suspicion is the Most Important Criterion for Diagnosis Particularly in Endemic Regions. The Open Orthopaedics Journal; 2015;9:548-51
 • Özler K, Aktaş E, Atay Ç, Yılmaz B, Arıkan M, Güngör Ş. Serum and Knee Synovial Fluid Matrıxmetalloproteinase-13, Tumor Necrosıs Factor-Alpha Levels in Patients with Late Stage Osteoarthritis. Acta Orthop Traumatol Turc. doi: 10.3944/AOTT.2015.15.0115
 • Arıkan M, Toğral G, Yıldırım A, Aktaş E. Chondromyxoid fibroma of the pubic ramus: a case report and literature review. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50:115-119.
 • Aktaş E, Chamberlain CS, Saether EE, Duenwald-Kuehl SE, Kondratko-Mittnacht J, Stitgen M, Lee JS, Clements AE, Murphy WL, Vanderby R. Immune modulation with primed mesenchymal stem cells delivered via biodegradable scaffold to repair an Achilles tendon segmental defect. J Orthop Res. 2016 Apr 6. doi: 10.1002/jor.23258.
 • Kanatlı U, Ayanoğlu T, Aktaş E, Ataoğlu MB, Özer M, Çetinkaya M. Grade of Coracocromial Ligament Degeneration as a Predictive Factor for Impingement Syndrome and Type of Partial Rotator Cuff Tear. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25:1824-1828.
 • Aktaş E, Ayanoğlu T, Hatipoğlu Y, Kanatlı U. Spontaneous And Bilateral Avascular Necrosis Of The Navicula: Müller-Weiss Disease. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi. 2016;27: 1-4.
 • Kanatlı U, Aktaş E, Yetkin H. Do Corrective Shoes Improve the Developement of the Medial Longitudinal Arch in Children with Flexible Flat Feet? J Orthop Sci. 2016;21:662-666.
 • Şenköylü A, Zinnuroğlu M, Börçek A, Aktaş E, Güngör I, Beyazova M. Comparison of Multimodal Intraoperative Neurophysiological Monitoring Efficacy in Early Childhood and School Aged Children Undergoing Spinal Surgery.ActaOrthopTraumatolTurc.http://dx.doi.org/10.1016/j.aott.2016.12.005
 • Uzun H, Bitik O, Uzun Ö, Ersoy US, Aktaş E. Platelet Rich Plasma versus Corticosteroid Injections for Carpal Tunnel Syndrome. J Plast Surg Hand Surg. 2016; 6:1-5.
 • Vanderby R, Chamberlain CS, Saether EE, Aktas E. Mesenchymal Stem Cell Therapy on Tendon/Ligament Healing. J Cytokine Biol. 2017;2(1).
 • Bozkurt C, Senkoylu A, Aktas E, Sarıkaya B, Sipahioglu S, Gurbuz R, Timucin M. Biomechanical evaluation of a novel Apatite-Wollastonite Ceramic cage design for lumbar interbody fusion: a finite element model study. BioMed Research International. https:// Doi.org/10.1155/2018/4152543
 • Aktas E, Daldal I, Senkoylu A. Scoliosis in School- Aged Children, Int J School Health. 2018; 5(4):e68796. doi: 10.5812/intjsh.68796
 • Senkoylu A, Cetinkaya M, Aktas E, Cetin E. Excision and short segment fusion of a double ipsilateral lumbar hemivertebrae associated with a diastematomyelia and fixed pelvic obliquity. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019;53(2):160-164.
 • Aktas E, Ömeroğlu H. Effect Of Botulınum Toxın Type A Injectıon On Lower Limb Range Of Motıon And Correlatıon Between Patıent Related Parameters And Clınıcal Outcomes In Chıldren Wıth Spastıc Type Cerebral Palsy. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi. 2019;30(2):155-62.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 

 • Aktaş E, Yılmaz B. Preoperative assessment of arthritis related anxiety, depression ad comorbid pain in elderly patients and beneficial effects of alprazolam after total knee arthroplasty. 1st FFN Global Congress, Berlin, Germany, 2012, Poster sunumu.
 • Aktaş E, Yılmaz B. Preoperative ASA, dexa scores and activity levels; contributing in surgical method and outcomes in unstable osteoporotic intertrochanteric femoral factures. 1st FFN Global Congress, Berlin. Germany, 2012, Poster sunumu.
 • Aktaş E, Chamberlain, CS, Saether E, Kondratko J, Lee JS, Vanderby R. Immune system modulation with primed mesesnchymal stem cells embedded ın a biodegradable scaffold for regenerative healing of rat achilles tendon defect. 15. th EFORT congress. Abstract book, Pg: 144, London, Great Britian, 4-6 June 2014, Sözlü Bildiri.
 • Aktaş E, Chamberlain CS, Liegel S, Vanderby R. Compared to Platelet Poor Plasma, Does Platelet Rich Plasma Have The Attributed Therapuetic Potential For The Treatment of Rotator Cuff Injuries? SECEC-ESSSE Congress, Abstract book, Pg: 185-186, Istanbul, September 2014, Poster sunumu.
 • Saether E, Chamberlain, CS, Kondratko J,  Aktaş E, Vanderby R. Modulation of Rat Ligament Healing using Primed Mesenchymal Stem Cells. Orthopedic Research Society Annual Meeting. Abstract book, Pg: 81, Las Vegas, Nevada, USA, March 2015, Poster sunumu.
 • Şenköylü A, Altun N, İlhan M, Cheung K, Aktaş E, Luk K. A simple examination method for evaluation of the curve flexibility: modified Adam’s forward bending test. XI. International Turkish Spine Congress. Abstract book, Pg: 33, Izmir, Turkey, April 2015, Sözlü Bildiri.
 • Şenköylü A, Özalay M, Aktaş E, Çetinkaya M, İlhan M. Low pedicle screw density gives similar results with high pedicle screw density in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis. XI. International Turkish Spine Congress. Abstract book, Pg: 72, Izmir, Turkey, April 2015, Poster sunumu
 • Aktaş E, Lu J, Chamberlain CS, Saether E, Lee JS, Vanderby R. Comparison of mesenchymal stem cell versus bone marrow treatment to enhance tendon to bone healing in an animal model. 16 th EFORT congress. Abstract book, Pg: 58, Prague, Czech Republic, 27-29 May 2015, Sözlü Bildiri.
 • Yılmaz B, Aktas E, Komur B, Ciftdemir M, Ozcan M, Copuroglu C, Sarıdogan K. Evaluation of reliability and consistency of AO, Schatzker and Moore classifications of tibial plateau fractures between orthopaedic surgeons. 4th FFN Global Congress, Abstract book, Pg:79, Rotterdam, The Netherlands, September 2015, Poster
 •  Kanatli U, Aktas E, Ayanaoglu T, Eren T, Kaptan Y, Ulucakoy C. Middle-Aged And Elderly Population With Recurrent Anterior Shoulder Instability; Accompanying Injuries And Outcomes Of Instability. 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 September, Rome, Italy, 2016, Poster sunumu.
 • Şenkoylu A, Çetınkaya M, Eren A, Necefov E, Aktaş E, Samartzis D. Pedicle screw fixation is easier wıth additive manufacturing in adolescent idiopathic scoliosis. 20 th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress, Antalya,Turkey, 10-14 April 2018, Sözlü Bildiri.
 1. Yazılan Kitap Chapter, Ulusal/Uluslararası Kitaplardan Çeviri –Bölümler

C1. Musculoskeletal Research and Basic Science,  Chapter 28. Spinal Cord and Intervertebral Disc. Springer. ISBN: 978-3-319-20777-3 Erdem Aktaş, Alpaslan Şenköylü. Chapter

C2. Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri (Operative Techniques in Orthopedic Surgery). Ed: Sam W. Wiesel, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-0-7817-63-70-7. Chapter 68, Sayfa 4007, Star (Scandinavian Total Ankle Replacement). Çeviri

C3. Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri (Operative Techniques in Orthopedic Surgery). Ed: Sam W. Wiesel, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-0-7817-63-70-7. Chapter 69, Sayfa 4022, HINTEGRA Total Ayakbileği Artroplastisi. Çeviri

C4. Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. Spinal kord ve intervertebral diskin

yapısı ve işlevleri. Alpaslan Şenköylü, Erdem Aktaş ISBN: 978-605-66007-

3-9 Bölüm 3, sayfa 445-451.

 C5. Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. Omurganın İşlevsel Anatomisine

Ortopedik Yaklaşım. Alpaslan Şenköylü, Erdem Aktaş ISBN: 978-605-

66007-3-9 Bölüm 7, sayfa 739-745.

C6. Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi. Ed: Ulunay Kanatlı. İleri Yaş Omuz

İnstabilitesi. Erdem Aktaş, Ulunay Kanatlı. ISBN: 978-605-9358-41-5

Bölüm 47,  Sayfa 523-527.

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 2. Deveci MA, Aktaş E, Şimşek AS. Eski redükte edilmemiş büyük eklem çıkıkları. Türkiye Klinikleri, Ortopedi Travmatoloji 2011; 3: 85-90.
 3. Yıldırım A, Toğral G, Aktaş E, Arıkan M. Sindaktilide güncel sınıflamalar ve bir olgu sunumu. Acta Oncologica Turcica 2013; 46: 60-61
 4. Toğral G, Arıkan M, Karataş M, Aktaş E, Güngör Ş. Diffuz pigmente villonodüler sinovite cerrahi yaklaşım. Acta Oncologica Turcica 2012; 45: 5-9.
 5. Deveci MA, Aktaş E. Subakromiyal sıkışma sendromu ve kalsifik tendinit. Türkiye Klinikleri, Ortopedi Travmatoloji 2014; 4: 40-46.
 6. Aktaş E, Yılmaz B, Ataoğlu B, Arıkan M, Toğral G, İlikmen M. Dirençli lateral epikondilit tedavisinde trombositten zengin plazma ile kombine steroid enjeksiyonunun etkinliği. Acta Oncologica Turcica 2014; 47: 26-31.
 7. Yılmaz B, Kömür B, Aktaş E, Yazar EA, Alfidan S, Memişoğlu S. Is Shoulder Pathologies Have Coincidency with Advanced Gonarthrosis in High Body Mass Indexed Patients? Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2016;36:193-8.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiri – Konuşma

 1. Aktaş E, Şener E, Göçün PU. Mekanik deneysel diz osteoartrit modelinde simvastatinin matriksmetalloproteinaz-3 inhibisyonu üzerinden eklem kıkırdağını koruyucu etkisi. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 93, Antalya, Ekim-Kasım 2011, Serbest bildiri.
 2. Aktaş E, Chamberlain C, Leiferman E, Vanderby R. Rat Supraspinatus Tendon Hasar Modelinde Platelet Poor ve Platelete Rich Plazmanın Rejeneratif Tendon İyileşmesine Etkisi. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 33, Istanbul, Nisan 2014, Serbest bildiri.
 3. Yılmaz B, Kömür B, Özdemir G, Aktaş E, Şirin E, Muratlı HM, Heybeli N. Farklı seansta total diz artroplastisi uygulaması için en ideal ara sürenin araştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 10, Istanbul, Nisan 2015, Serbest bildiri.
 4. Yılmaz B, Aktaş E, Alfidan S, Memişoğlu S. Gonartroz tanısı konan hastalarda omuz patolojilerinin görülmesi tesadüf mü? Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 75, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Poster sunumu.
 5. Aktaş E, Yılmaz B Alfidan S, Deveci MA, Arıkan M, Kaya V. Vücut Kitle indeksi yüksek simultane bilateral diz artroplastisi uygulanan hastalarda topikal polisakkarid hemostatik sistemin kanama miktarı üzerine etkisi. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 76, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Poster sunumu
 6. Yılmaz B, Aktaş E, Dida AJ, Alfidan S, Memişoğlu S. Çocuklarda travmatik olmayan eklem ağrısında bruselloz için önemli bir tanı kriteri: şüphe.  Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 44, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Sözlü Bildiri.
 7. Aktaş E Yılmaz B, Alfidan S, Memişoğlu S. Lateral epikondilitde lokal steroid enjeksiyon uygulamsı diğer konservatif yöntemler ile desteklenmeli mi? Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 16, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Sözlü Bildiri.
 8.  Aktaş E, Yılmaz B, Alfidan S, Memişoğlu S. Karpal tünel sendomunda açık cerrahi ile mini açık cerrahi uygulamalarının fonksiyonel sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 26, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Sözlü Bildiri.
 9. Memişoğlu S, Yılmaz B, Aktaş E, Kömür B. Yüksek enerjili travma ve patolojik sebep olmaksızın buz hokeyi oyuncusunda topa vurma manevrası ile oluşan skapula kırığı: olgu sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşması, Özet Kitabı, Sayfa: 16, Istanbul, Mayıs-Haziran 2012, Poster sunumu.
 • Yılmaz B, Kömür B, Aktaş E, Heybeli N. Orta yaş aktif hastalarda diz medial kondil sınırlı kıkırdak defektlerinde yüzey kaplama artroplastisi tedavi sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 138, Antalya, Kasım 2013, Poster sunumu.
 • Yılmaz B, Kömür B, Şirin E, Aktaş E, Yılmaz C, Heybeli N, Kır MÇ. İnternal fiksasyon amaçı ile kullanılan plaklar kırık iyileşme süresince metalik yapı ve özelliklerini koruyabiliyormu? 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 201, Antalya, Kasım 2013, Poster sunumu.
 • Aktaş E, Lu J, Chamberlain CS, Saether E, Lee JS, Vanderby R. Hayvan modelinde kemik-tendon iyileşmesinin artırılması için mezenkimal kök hücre ve kemik iliği tedavilerinin karşılaştırılması. TUSYAD Kongresi , Özet Kitabı, Sayfa: 34, Izmir, Eylül 2014, Serbest bildiri.
 • Aktaş E, Chamberlain, CS, Saether E, Lee JS, Kondratko J, Clements A, Lu J, Vanderby R. Rat aşil tendon defektinde rejeneratif iyileşme amaçlı immün sistemin biyobozunur matrikse ekilmiş aktif mezenekimal kök hücreler ile modulasyonu. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 100, Antalya, Kasım 2014, Serbest bildiri.
 • Arıkan M, Toğral G, Güngör Ş, Kekeç F, Ekşioğlu F, Hastürk AŞ, Aktaş E. 73 vakalık sakrum tümörlü serimizin retrospektif analizi. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 106, Antalya, Kasım 2014 Serbest bildiri.
 • Yıldırım A, Toğral G, Aktaş E, Arıkan M. Konjenital el deformitelerinden; sindaktilide güncel sınıflamalr ve bir olgu sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 156, Antalya, Kasım 2014, Poster sunumu.
 • Yıldırım A, Bölükbaşı S, Esen E, Kanatlı U, Aktaş E, Özer M, Ataoğlu B. Total kalça artroplastisinde iki faklı lateral cerrahi yaklaşım sonrası; trendelenburg bulgusu ve plantar basınç dağılımının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 21, Antalya, Kasım 2014, Serbest bildiri.
 • Toğral G, Arıkan M, Aktaş E, Karakoç Y, Kaya V, Güngör Ş. Kemik metastazlı ürolojik malignitlerde tanı ve ortopedik cerrahi yaklaşım. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 32, Antalya, Kasım 2014, Serbest bildiri.
 • Aktaş E, Şener E, Zengin Ö,Göçün PU, Deveci MA. Serum TNF-alfa düzeyi: mekanik deneysel osteoartrit modelinde hastalık progresyonu ve kıkırdak hasarını gösteren potansiyel bir belirteç. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 39, Antalya, Kasım 2015, Serbest bildiri.
 • Aktaş E, Lu J, Chamberlain C, Leiferman E, Lee JS, Vanderby R. Hayvan modelinde, bone morphogenic protein-2 ve hidroksiapatit ile kaplı sütur kullanımının tendon-kemik iyileşmesine etkisi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 64, Antalya, Kasım 2015, Serbest bildiri.
 • Kanatlı U, Aktaş E, Ayanoğlu T, Eren TK, Kaptan AY, Uluçay C. Orta ve İleri Yaş Omuz İnstabilite Cerahisinin Sonuçları ve Yumuşak Doku Patolojilerinin Değerlendirilmesi. 9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 58, Adana, Mart 2016, Serbest bildiri.
 • Şenköylü A, Zinnuroğlu M, Börçek A, Aktaş E, Güngör İ, Beyazova Spinal cerrahi uygulanan erken çocukluk dönemi ve okul çağındaki çocuklarlarda intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyonun etkinliğinin karşılaştırılması 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 68, Antalya, Ekim 2016, Serbest bildiri.
 • Şenköylü A, Özalay M, Aktaş E, Çetinkaya M, İlhan M. Adölesan idiopatik skolyoz tedavisinde, yüksek ve düşük vida dansiteli enstrümantasyonun klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 62, Antalya, Ekim 2016, Serbest bildiri.
 • Ayanoğlu T, Ataoğlu MB, Özer M, Çetinkaya M, Aktaş E, Kanatlı U. İzole, atlanmış, travmatik spina skapula kırıkları. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 73, Antalya, Ekim 2016, Serbest bildiri
 • Aktaş E, TOAK oturumu. Kök Hücre Terminolojisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa: 27, Antalya, Ekim 2017, Konuşmacı.
 • Aktaş E. Aktive Edilmiş Mezenkimal Kök Hücre, Immün Modulasyon Tedavilerinin  Tendon ve Ligaman Hasarının Rejeneratif Tedavisinde Etkinliğ 3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, İSTANBUL 12-14 NİSAN 2019, Konuşmacı